Loopbaanbegeleiding voor Werkgevers

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden. Dat wil zeggen dat je kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (€40 per loopbaancheque) van je werknemer(s) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching, ...) die jij als werkgever reeds op de werkvloer aanbiedt. (Dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven)

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling.

De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt. De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zelf zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques ter beschikking. Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning.

Meer informatie vind je op de website van VDAB

Ons loopbaancentrum CoreTalents  is als HR partner ook een gemandateerd loopbaancentrum. U kan het aanbod van de loopbaancheque kenbaar maken bij uw medewerkers en naar ons doorverwijzen als vertrouwde partner. Onze loopbaancoaches zullen hen via onderstaande weg te woord staan:

Investeer in jouw medewerkers

Als werkgever kan u de "loopbaancheque" als instrument voor uw werknemer bij uw medewerkers promoten.

U mag immers als "derdebetaler" fungeren.

Onderstaande voorwaarden moeten in dit verband bewaakt worden.

  • Een werkgever of het loopbaancentrum mag geen druk uitoefenen op de werknemers om hun loopbaancheque op te nemen.
  • Een werknemer mag kiezen op welk moment hij zijn cheque aanvraagt en inwisselt.
  • Een werknemer mag kiezen bij welk centrum hij zijn cheque inwisselt. Deze keuze mag geen gevolgen hebben voor de werknemer.
  • Een werknemer moet er zich van bewust zijn dat hij slechts recht heeft op twee loopbaancheques gedurende 6 jaar. Indien hij deze inwisselt kan hij pas opnieuw een cheque aanvragen zes jaar na de start van de eerste begeleiding.
  • Er mag geen uitwisseling zijn tussen de werkgever en het loopbaancentrum over het verloop of de inhoud van de begeleiding.
  • De begeleiding die de werknemer via de loopbaancheque krijgt, mag in geen geval een begeleiding vervangen die de werkgever zelf zou moeten aanbieden (zoals outplacement, opleiding, training, herstructureringsbegeleiding, werving en selectie, persoonlijke coaching, ...).

De button hieronder is een link naar een document dat je kan bezorgen als stimulans voor loopbaanbegeleiding aan eigen werknemers. Deze kan je dus gebruiken om je medewerkers op de hoogte te stellen van jouw initiatief om als sponsor op te treden voor hun persoonlijke ontwikkeling.